Wanneer: 17 November 2021
Waar: Brussel Tour Taxis: Zal Bel

Prijs:

 • Virtuele aanwezigheid : 20 euro
 • Fysieke aanwezigheid : 50 euro
 • Gratis voor het personeel DBDMH

Voorinschrijvingen: hf@firebru.brussels

Inschrijvingsformulier: Inschrijvingsformulier.pdf
Programma: uurooster oktober.pdf
Opleiding:  Aanvraagformulier gelijkstelling of vrijstelling.docx

 

Introductie symposium 2021

Als we het hebben over de "nano", dan bevinden we ons in de wereld van het oneindig kleine. Nanotechnologieën en nanomaterialen worden steeds meer gebruikt in een reeks sectoren, zoals de bouw, de automobielsector, de medische sector en de informatietechnologiesector.
Door de miniaturisering van technologieën zijn "geconnecteerde objecten " zoals smartphones en tablets kleiner en lichter geworden, terwijl ze tegelijk steeds krachtiger en efficiënter zijn geworden. Steeds meer nanomaterialen worden gebruikt bij de vervaardiging van veel bouwmaterialen: vervuilende verven, zelfreinigende ramen, zelfreinigend beton. Nanotechnologieën in de medische wereld hebben het mogelijk gemaakt medische apparatuur te miniaturiseren (minder invasief) en onderzoek te ontwikkelen naar behandelingen voor bepaalde ziekten.

De huidige stand van de kennis over deze nanotechnologieën en nanomaterialen blijft versnipperd, zonder echte academische en wetenschappelijke consensus over de epidemiologische risico's en toxiciteit van de "nanowereld". De volgende vaststellingen werden inderdaad gedaan:

 • De moeilijkheden van het meten en kwantificeren van nanodeeltjes
 • Het gebrek aan coherente wetenschappelijke gegevens over NANOS
 • De juridische armoede van de regulering van "NANOS" op Europees en Belgisch niveau

Gezien hun veelvuldige interventies in verschillende sectoren en werkomgevingen worden “NANOS” een probleem voor de algemene gezondheid en de gezondheid op het werk voor brandweerlieden. Er rijzen belangrijke vragen:

 • Wat is het effect van "NANOS" op missies en activiteiten naar gelang van hun interventies?
 • Aan welke interventiebenadering moet de voorkeur worden gegeven?
 • Waar liggen de grenzen van de interventies?
 • Welke maatregelen moeten worden genomen om de gezondheid en veiligheid te beschermen?

Een van de grote vragen betreft de blootstelling aan "NANOS" en het risico van het ontstaan van beroepsziekten, zoals kanker. Een onderdeel van het antwoord zou betrekking kunnen hebben op de controverse over de oorzaak-gevolgrelatie van de ontwikkeling van de ziekte, zoals we hebben gezien bij asbest. Daarom is het nodig kennis te ontwikkelen en databanken op te bouwen over potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico's voor:

 • De relevantie van de bepaling van methodologische normen voor het toezicht op en de preventie van beroepsrisico's "NANOS", met inbegrip van het risico van kanker bij brandweerlieden
 • Het opzetten van relevante en bruikbare databanken, het bepalen van blootstellingswaarden op zowel nationaal als Europees niveau
 • De noodzaak om bestaande goede praktijken op het gebied van operationele interventies en het behoud van het gezondheids- en veiligheidskapitaal van brandweerlieden bekend te maken en te delen

In 2021 zal tijdens het tweede symposium gezondheid en veiligheid een (niet-uitputtende) balans worden opgemaakt van de huidige situatie met betrekking tot de in het programma gespecificeerde punten en de thema's van de presentaties. Sprekers uit de academische en institutionele wereld, sociale partners en diverse hulpdiensten zullen hun vaststellingen, ervaringen en vragen presenteren met het oog op de ondersteuning en de bevordering van de ontwikkeling van het gezondheids- en veiligheidskapitaal van vrijwillige en beroepsbrandweerlieden.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.